TeX source:
\left(\sqrt[5]{3}\right)^7 = \sqrt[5]{3^7}